#ELY #KehPat

ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija, Tuula Löytty, tarjoaa analyysi– ja konsultointipalvelua pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä. Tuula Löytty toimii yhteistyössä Ceriffi-verkoston kanssa.

Palvelukonseptit

1. Kasvu

 • motivaatio, tavoitteet ja keinot
 • kansallisesti ja kansainvälisesti

2. Arvoketjun suorityskyvyn kehittäminen

 • tuotteen arvoketjun nykytila-analyysi
 • tuotteeen arvoketjun tulevaisuustilan visionti
 • haasteiden ja ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen

3. Tuotannollisten- ja palveluprosessien parantaminen

 • käytäntölähtöisesti Lean ja Six Sigma
 • henkilöstön osallistaminen ja aktivointi jokapäiväiseen kehittämistyöhön

4. Läpileikkaavina teemoina kasvun ja uudistumisen edistämiseksi ja mahdollistamiseksi

 • digitaaliset ratkaisut
 • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimenpiteet
 • osaamisen lisääminen
 • rahoitus

Toimialaosaaminen

Tuula Löytty on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja prosessitekniikan insinööri.

Hän on työskennellyt  18 vuotta meijeri-, sokeri- ja metalliteollisuudessa.  Teollisuudessa hän toimi operatiivisissa-  ja kehittämistehtävissä ml. ICT – järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto. 

Teollisuusuran jälkeen hän työskenteli 18 vuotta kolmessa eri yliopistossa.  Hänen työnsä yliopistossa painoittui  yrityksille ja organisaatioille suunnattujen  tutkimus- , kehittämis- ja innovaatiopalveluiden toteuttamiseen.  Asiakkaina oli yksityisiä ja julkisia yrityksiä hyvin monelta toimialalta  

Tuula Löytty on toiminut yrittäjänä vuodesta 2018 alkaen.  Yrityksen toiminta kohdistuu myös Euroopan Unionin rahoittamien kansainvälisten hankkeiden (Horizon2020, Erasmus+) toteutukseen. Näiden käynnissä olevien hankkeiden kohteena ovat erityisesti maaseudun ja ruokasektorin yritykset.

Ota yhteyttä

Smart & Lean Hub Oy
Y-tunnus : 2961663-4

Tuula Löytty
Puh: +358 44 9824026
email: tuula.loytty@smartlean.fi

Kalle Karlsson
Puh: +358 44 829014
email: kalle.karlsson@smartlean.fi

Sijainti

Luumukatu 4
15320 Lahti
Suomi

Laskutus

OpusCapita Solutions Oy (E204503), E-invoicing address: 3729616634. Jos et kykene lähettämään elektronisia laskuja, lähetä skannattu lasku alla olevaan sähköposti osoitteeseen: SmartLeanHubOy.FI.P.129107-9@docinbound.com