Meistä!

Smart & Lean Hub Oy:n tehtävä on kasvattaa ja kehittää julkisten ja yksityisten organisaatioiden suorituskykyä ja arvoketjujen toimijoiden operatiivisia taitoja. Meidän palvelumme ovat aina korkealaatuisia sekä kustannustehokkaita.

Smart & Lean Hub oy on Suomessa toimiva mikroyritys, minkä asiakkaat ovat julkisia sekä yksityisiä organisaatioita. Asiakkaat ovat valinneet meidät joko suorana toimeksiantona tai ulkoisten organisaatioiden tai rahoitushankkeiden kautta. Me tarjoamme asiakkaille pääsääntöisesti neljää erilaista palvelua: 1) Suorituskyvyn kehittäminen ja valmennus 2) käytännönpainotteista tutkimus, ja kehitystoimintaa 3) prosessien, palveluiden ja tuotteiden innovaatiota ja 4) Yhteisön kehitystä ja sidosryhmien hallintaa.

Meidän operatiivinen toimintamalli pyrkii siirtämään arvoa meidän asiakkailemme, hyödyntämällä yrityksen ekstensiivistä kansainvälistä ammattilaisten verkostoa.

“If you want to go quicklygo alone. If you want to go fargo together.” 

Tuula Löytty (nainen) ansaitsi hänen Tuotantotalouden ja hallinnoinnin ylemmän korkeakoulututkinnon Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja hänen kandidaattinsa tuotanto menetelmistä Satakunnan Ammattikorkeakoulusta. Tuula on työskennellyt yksityisellä puolella 18 vuotta, ja Suomalaisissa korkeakouluissa 18 vuotta.

Demet Osmancelebioglu (nainen) valmistui liiketaloustieteen kandidaatiksi, sivuaineena markkinointi. Demet opiskeli yhden lukukauden Lahden ammattikorkeakoulussa kandidaatti tutkinnon aikana. Demet on työskennellyt markkinoinin & viestinnän parissa ja hänellä on myös kokemusta tapahtumien järjestämisestä, kirjanpidosta sekä hän on ollut mukana kansainvälisesti koordinoimassa vaihto-opiskelijoiden toimintaa.

Kalle Karlsson (mies) on IT-asiantuntija, joka on valmistunut ammattikoulusta ja opiskelee Data-Analytiikkaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hänellä on myös kokemusta Big datasta sekä ohjelmoinnista. Kallella on kokemusta tiedon hallinnoimisesta sekä GDPR-protokollasta. Lisäksi, Kalle hallinnoi yrityksen tietoteknistä ympäristöä, pilvipalveluita, sosiaalista mediaa sekä verkkosivua, mahdollistaakseen yrityksen tehokkaan viestinnän.