Smart & Lean

Meidän työmme auttaa kehittämään suorituskykyä sekä kehittämään operatiivista taitoa organisaatioissa, verkostoissa sekä toimintatavoissa teknologioiden sekä harjoitus-painotteisten testien avulla.

Kokeiluja kohti kykyjen kehittämistä sekä innovaatiota

Innovaatio

Smart & Lean kehittää innovatiivisia ratkaisuja käytäntöpainotteisia haasteita vastaan, kehittämällä prosesseja sekä arvoketjuja. Me hyödynnämme tutkimuksen ja innovaation periaatteita, mitkä pohjautuvat dataan sekä tieteelliseen näyttöön, mitkä nojaavat pitkälti Leaniin sekä Lean Six Sigman oppeihin.

Valmiuksien kehittäminen

Me nojaamme jatkuvaan kehitykseen, Leaniin, Lean Six Sigmaan sekä Harada-metodeihin. Smart & Leanin tarkoituksena on tuoda ihmisiä erilaisista taustoista yhteen ja luoda yhteistyöhön perustuvia tiimejä, ongelmien tai ideoiden ympärille, niiden ratkaisemiseksi tai kehittämiseksi.

“If you want to go quicklygo alone. If you want to go fargo together.” 

Tämän hetkisiä projekteja

Horizon 2020 – PoliRural

Polirural projekti pyrkii tutkimaan sekä kehittämään tiedon keräämistä, innovaatiota ja System Dynamics Modeling (SDM) taitoja, maaseuden kehittämiseksi. Projekti kehittää maaseutua paremmaksi paikaksi työskennellä, sekä elää. Projekti nojaa pilottihankeisiin, sekä kehittää poliittisista päätöksen tekoa 12 eri alueella, mukaanlukien Hämeen maakunnissa, Suomessa.

Projektin aikaväli; Kesä, 2019 – Toukokuu, 2022.

Horizon 2020 – CITIES2030

CITIES2030 visio on yhdistää ruokatuotannon tuotantoketjua ja tuoda yhteen erilaiset toimijat, kuten asiakkaat, yritykset, yhteiskunnan edustajat, organisaatiot, innovaattorit sekä yliopistot ja muut tutkimusryhmät, kehittääkseen elintarviketiedettä, sosiaalistatiedettä sekä ruuan tuotantoon liittyvää massadataa.

Projektin aikaväli: marraskuu, 2020 – lokakuu, 2024.

Blue Wings Composting

Blue Wing komposti testaa toukkien kykyä kompostoida ruokajätettä sekä tutkii toukkakompostoinnin mahdollisuuksia osana vihreää teollisuutta, yhdistämällä hyönteistalouden sekä kierrättämisen. Toukka komposti on osana Lahti Green Capital2021 projektia ja Toukkakompostiin projektiin osallistuu useita eri tahoja.

Projektin aikaväli: Kesäkuu, 2020 – marraskuu, 2020.

Eläkelaisten terveydehuollon palvelun laatu

Projektin tavoite on luoda ilmainen sekä helppokäyttönen verkkopohjainen alusta, minkä avulla terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät kehittämään omia taitojaan, kykyjään sekä asiakaspalvelutaitoja vanhustenhoitoon liittyen.

Projektin aikaväli: kesäkuu, 2019 – joulukuu 2021